uw woonstijl of werkwijze; mijn architectuurstijl

Samenwerken met mijn opdrachtgevers aan de verwezenlijking van hun
bouwwens is het uitgangspunt: "Mijn werkwijze is transparant en flexibel.
Voor mijn opdrachtgevers is het duidelijk wat zij kunnen verwachten.
En afspraken stellen we bij wanneer inzichten tijdens het traject wijzigen."

"In het eerste vrijblijvende gesprek tasten we af of er een wederzijdse
klik is. Onderling vertrouwen is onontbeerlijk bij een intensief bouwtraject.
Vervolgens ga ik met mijn opdrachtgevers verder in gesprek over hun
werkwijze of woonstijl en overige wensen. Daarop maak ik een aantal
schetsontwerpen om samen tot een definitief ontwerp te komen, dat
binnen budget, tijd en regelgeving kan worden uitgevoerd.
De uitwerking past altijd tot in detail bij de door de opdrachtgever
gekozen architectuurstijl: Het karakter van mijn opdrachtgevers komt
daardoor tot uitdrukking in het gebouw."
De inbreng van de opdrachgevers bij de uitwerking is meer dan welkom.

Vaak verzorg ik het gehele traject van ontwerp, bouwvergunning,
aannemersselectie en bouwbegeleiding tot en met de oplevering.
De afgelopen 15 jaar heb ik hierin uitgebreid ervaring opgedaan.
Een zorgeloze verwezenlijking van uw (ver)bouwproject is hiermee gegarandeerd.

Koen Rijken